MarketingProEshopy.cz

Když návratnost investice je pro vás na prvním místě

Úvod

Cílem těchto Zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu, při návštěvách souvisejících internetových stránek, jakož i jiných kontaktech se zákazníky nebo potenciálními zákazníky.
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Osobním údajům věnujeme náležitou pozornost a péči, aby jejich zpracování probíhalo vždy podle zákonných norem.

SPRÁVCE

Správce určuje cíle a prostředky zpracování. Pro účely těchto zásad je to společnost WORTH IT s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha, IČ: 08394041, která provozuje nákupní galerii MarketingProEshopy.cz

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků MarketingProEshopy.cz jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

Správce prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Pověřenec a citlivé osobní údaje

Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobní údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován. Nezpracováváme ani neuchováváme žádné citlivé osobní údaje, ani čísla kreditních karet.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
Vyřízení objednávky a zaslání zboží na adresu zákazníka, včetně jeho kontaktování dopravcem – plnění smlouvy
Plnění zákonných daňových povinností, jako je archivace faktur – plnění zákonných povinností
Reklamace, vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory. – Plnění smlouvy

Jak osobní údaje, z jakého důvodu a na jakou dobu shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru – z důvodu oprávněného zájmu, tedy zařazení do odběru soutěžního newsletteru, na dobu neurčitou pro případné kontroly ÚOOÚ
Odesláním objednávky – z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování prodeje a oprávněného zájmu – data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
Zaplacení objednávky – z důvodu oprávněného zájmu – data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
Odesláním dotazu na náš e-mail – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
Odeslání reklamace zboží – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
Návštěvou a používáním webu – analytika, měřící pixely – na dobu nezbytně nutnou (30 dní) a více pro účely analýzy návštěvnosti, funkčnosti stránek, měření účinnosti reklamních kampaní, tedy z důvodu oprávněného zájmu

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

Dobrovolné přihlášení k odběru newsletteru – e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, IP adresa přihlášení a odhlášení k odběru
Odesláním objednávky – fakturační údaje a adresa, dodací adresa, Jméno, Příjmení, Email, Telefonní číslo, Datum narození (nepovinné, kromě přihlášení facebookem), Oslovení (pohlaví)
Zaplacením objednávky – číslo bankovního účtu, adresu paypal účtu, poslední čtyřčíslí platební karty, pokud je obsaženo v bankovním výpisu, podrobná čísla platebních karet neukládáme ani nezpracováváme
Odesláním dotazu na náš e-mail – Jméno, Příjmení, Email nebo ID přihlášeného zákazníka, dotaz, volitelná příloha k dotazu
Odeslání reklamace zboží – číslo účtu uvedené u reklamace, osobní údaje uvedené u reklamace, adresa pro vrácení peněz složenkou
Návštěvou a používáním webu – cookies, vice informací zde
K čemu osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme výše uvedené údaje k těmto účelům:

Pro esenciální funkce košíku, marketing, remarketing, konverzní cookies pro analýzu prodejních kanálů, analytické funkce (především cookies)
Pro vyřízení objednávky, daňové účely, možnost budoucí reklamace zboží a následnou možnost doložení státní správě a kontrolním orgánům (adresy, telefon, e-mail, fakturační údaje)
Marketingové účely –  newsletter (e-mailová adresa)
Části stránek a zpětná vazba pro ostatní návštěvníky
Budoucí komunikaci a historii objednávek

Vaše práva a preference

Právo na přístup – můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom Vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme
Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné
Právo na vymazání – můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali
Právo na omezení – právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část
Právo podání námitky – možnost kdykoliv vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany
Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

Uchovávání a vymazání dat

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání zboží dodavatelem a následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti prodejního portálu, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatele nákupní galerie MarketingProEshopy.cz.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

Pokud v souvislosti s vaší objednávkou/účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace nebo s ČOI či jiným kontrolním orgánem nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem.
Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů

Odkazy

Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat nákupní galerii MarketingProEshopy.cz a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

Uchovávání vašich osobních údajů v bezpečí

Máme závazek chránit osobní údaje našich zákazníků. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy.
Osoby, které poskytnou své osobní údaje společnosti za účelem uzavření smlouvy či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a společnost jejich činnost nijak neřídí.
Správci mohou tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Kontaktní údaje

info@marketingproeshopy.cz

Nebo písemně na korespondenční adresu (správce Vašich osobních údajů):

WORTH IT s.r.o.

Na Folimance 2155/15

120 00    Praha, IČ: 08394041

Česká republika

Zpracovatelé osobních údajů

Přepravní společnosti
Česká Pošta, s.p. (v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zásilky, tedy typicky celá doručovací adresa, telefon, e-mail)
General Logistics Systems (v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zásilky, tedy typicky celá doručovací adresa, telefon, e-mail)
Zásilkovna s.r.o. (v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zásilky, tedy typicky celá doručovací adresa, telefon, e-mail)

Dodavatelé
V rozsahu nutném pro úspěšné zpracování a doručení zásilky poskytujeme našemu dodavateli zboží, z České republiky, potřebné informace o zákazníkovi, tedy typicky celou doručovací adresu, včetně všech doplňkových informací.

Marketing, reklama
Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika)
Google Ireland Ltd (cookies, analytika)
Seznam.cz, a.s. (cookies)

Vývoj, údržba, hosting
WEDOS Internet, a.s.(v rozsahu nutném pro vývoj a údržbu systému)